С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/22/17

Покана за обучение - семинар за анализ на "големи данни"

Стопански факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски" организира от 10 до 14 юли 2017 г. в гр. Елена изследователско обучение - семинар за анализ на "големи данни" (big data).