С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

7/6/17

Презентация от обучение за работа с Web of Science: 21.06.2017

В рамките на информационната среща по проект "ДокЦент" (21 юни, 2017) бе организирано и специализирано обучение за работа с платформата Web of Science. Тук може да разгледате направената презентация: