С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

8/19/17

Удължаване на конкурса за лого

Удължаваме срока за подаване на проекти за лого на Докторантски център "Св. Климент Охридски". 

Условията на конкурса остават непроменени.

Предложенията Ви очакваме на и-мейл адрес gbelcheva@admin.uni-sofia.bg до 15 септември 2017 година

Получените изображения се публикуват за гласуване във ФБ страницата на проекта: https://www.facebook.com/DoctCent/

No comments:

Post a Comment