С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

8/31/17

Обучение за преподаватели: Модул "Научноизследователска етика"

На 27 септември 2017г. от 9 до 13 часа в Конферентната зала на Ректората ще се проведе обучение за преподаватели - модул "Научноизследователска етика".

Лектори:
доц. д-р Валентина Кънева (ФФ), Председател на Етичната комисия на СУ
ас. д-р Теменужка Малчева-Зафирова (ФМИ), член на Етичната комисия на СУ

ПРОГРАМА 

9.00 - 9.15 - регистрация на участниците

9.15 - 11.00 - доц. д-р Валентина Кънева
  • Етика в научното изследване. Роля на етичните принципи и правила в областта на научното изследване. Професионализъм и изследователски интегритет.
  • Нарушения на принципите на научноизследователската етика. Насърчаване на добри практики в научните изследвания. Етични кодекси. Институционални политики. 

11.00 - 11.30 - кафе пауза

11.30 - 13.00 - ас. д-р Теменужка Малчева-Зафирова
  • Плагиатство. Избягване на плагиатството. 
  • Авторство и съавторство. Проблемното авторство. Критерии за авторство и съавторство. Peer review при публикуване в списания. 

Заповядайте!