С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/5/17

Приключи събирането на заявки за литература

Приключи срокът за събиране на заявки за литература. Постъпили след крайната дата - 04.09.2017 г. - няма да бъдат разглеждани. За обобщения списък, който ще бъде поръчан по реда на ЗОП, ще бъдете информирани допълнително на сайта на проекта.