С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

10/23/17

Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Хоризонт 2020

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE) от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.
Онлайн регистрация на адрес:

10/20/17

Списък с книги за закупуване

Уважаеми колеги,

Заглавията, събрани от вашите заявки в рамките на работен пакет "Достъп", бяха обработени от служителите на Университетска библиотека. Пълният списък получи одобрението на експертния съвет към проекта. Внего не бяха включени единствено заглавия преди 2000 г., които подлежат на антикварно набавяне.

Утвърдените заглавия можете да прегледате тук:

Допълнително ще публикуваме информация, когато книгите бъдат доставени и станат налични в библиотеките на СУ.

10/13/17

Покана: Младежка научна конференция "Климентови дни"

На 16 и 17 ноември 2017г. Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" организира традиционна Младежка научна конференция "Климентови дни".

В рамките на конференцията на 17.11.2017г. ще се проведе FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education.

Желаещите да вземат участие следва да го заявят предварително на достъпна форма в сайта на конференцията.

Крайният срок за регистрация е 20.10.2017 г.

Работна среща: възможности за пътуване чрез Докторантския център

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на дейностите по работен пакет VІ „Мобилност“, екипът на Докторантски център „Св. Климент Охридски“ организира работна среща, посветена на възможностите и условията за финансиране на академична мобилност със средствата, отпуснати от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Ще бъдат разгледани финансови въпроси, свързани с командироването и отчитането. Ще бъде представена допълнителна информация по казуси, възникнали в първите месеци от изпълнението на дейността.

Срещата ще се проведе на 18.Х.2017 г. (сряда) в 65 аудитория на Ректората от 17:30 до 19:00 ч.

Ще се радваме да се срещнем със студенти, докторанти, преподаватели и изследователи на Университета, които биха искали да се възползват от средствата на Докторантския център.

Кариера за нова ера

На 18 октомври 2017 (сряда) от 9:30 ч. до 17:30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе събитието „КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА“.
То се организира в рамките на Кариерни дни, които за пръв път тази година се провеждат в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, Гърция, Македония и България и са инициатива на Европейската комисия.

Участниците ще имат възможност да:
- посетят полезни обучителни семинари (всеки участвал в обучителните семинари ще получи Certificate of Attendance);
- научат за европейската мрежа EURAXESS;
- срещнат водещи компании, както и агенции за човешки ресурси.

За повече информация вижте:
- официалната покана
- програмата и
- страницата на събитието във фейсбук