С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

10/13/17

Работна среща: възможности за пътуване чрез Докторантския център

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на дейностите по работен пакет VІ „Мобилност“, екипът на Докторантски център „Св. Климент Охридски“ организира работна среща, посветена на възможностите и условията за финансиране на академична мобилност със средствата, отпуснати от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Ще бъдат разгледани финансови въпроси, свързани с командироването и отчитането. Ще бъде представена допълнителна информация по казуси, възникнали в първите месеци от изпълнението на дейността.

Срещата ще се проведе на 18.Х.2017 г. (сряда) в 65 аудитория на Ректората от 17:30 до 19:00 ч.

Ще се радваме да се срещнем със студенти, докторанти, преподаватели и изследователи на Университета, които биха искали да се възползват от средствата на Докторантския център.

No comments:

Post a Comment