С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

10/13/17

Покана: Младежка научна конференция "Климентови дни"

На 16 и 17 ноември 2017г. Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" организира традиционна Младежка научна конференция "Климентови дни".

В рамките на конференцията на 17.11.2017г. ще се проведе FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education.

Желаещите да вземат участие следва да го заявят предварително на достъпна форма в сайта на конференцията.

Крайният срок за регистрация е 20.10.2017 г.