С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

10/20/17

Списък с книги за закупуване

Уважаеми колеги,

Заглавията, събрани от вашите заявки в рамките на работен пакет "Достъп", бяха обработени от служителите на Университетска библиотека. Пълният списък получи одобрението на експертния съвет към проекта. Внего не бяха включени единствено заглавия преди 2000 г., които подлежат на антикварно набавяне.

Утвърдените заглавия можете да прегледате тук:

Допълнително ще публикуваме информация, когато книгите бъдат доставени и станат налични в библиотеките на СУ.