С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

10/23/17

Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Хоризонт 2020

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE) от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.
Онлайн регистрация на адрес: