С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

12/5/17

Специализирано обучение: Академично предприемачество чрез ефикасно използване на Европейско финансиране

С подкрепата на Докторантски център "Св. Климент Охридски" в периода 11-14 декември 2017 г. ще се проведе специализирано обучение на тема: „Академично предприемачество чрез ефикасно използване на Европейско финансиране“ (І) (Academic Entrepreneurship Through Efficient Use of EU Funding (І)).

Ще бъдат представени теми, свързани с програма „Еразъм+“: International credit mobility, Strategic partnerships, Joint master degrees и др. Предвидени са и практически занимания.

Обучители: Мирко Варано, Кристофер Фредриксон, Швеция

Работен език: английски

Подробно описание на обучителния модул ще откриете в приложената програма.

Участниците могат да бъдат различни в зависимост от интереса към конкретни теми от програмата.