С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1/8/18

Наличен абонамент за научни бази данни

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на дейностите по работен пакет "Достъп" на 19 декември 2017г. беше подписан договора за лицензиран онлайн достъп до базите PrоQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses и Academic Video Online за периода 1 януари 2018г. - 31 декември 2018 г.

Базите са достъпни чрез сайта на Университетската библиотека и от Университетската мрежа. Сертификати за отдалечен достъп за ползване на базите от преподаватели и докторанти на СУ „Св. Климент Охридски” се издават от Университетския център за комуникационни и информационни технологии (УЦИКТ).

Инструкция за получаване на сертификат за отдалечен достъп