С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1/23/18

Покана: възможности за стипендия Фулбрайт

На 21 февруари 2018г. в 17,00 часа в аудитория 243 на Ректората на Софийския университет Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ ще представи възможностите за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ през учебната 2019/2020 година.

Събитието е част от Общата докторантска конференция „Млади изследователи“, която организира Докторантски център „Св. Климент Охридски“.

Представянето е предназначено за студенти в магистърска степен, докторанти и преподаватели от всички факултети на Софийския университет.