С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2/19/18

Обучителни курсове - летен семестър 2017/2018 година

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание обновения списък с обучителни курсове, които предстои да се проведат в рамките на летния семестър на учебната 2017/2018 година - списък на курсовете.

Записването на курсовете става през системата за електронна обучение Мудъл.

Допълнително ще качваме информация за провеждането на курсове, за които не е уточнено.