С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2/16/18

Възможности за конференции: International Scientific Events 2018 Bulgaria

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание възможностите за участие в конференциите, част от International Scientific Events 2018 Bulgaria.
За повече информация: https://www.sciencebg.net/bg/