С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2/20/18

Webinar: бази на ProQuest - ProQuest Central и ProQuest Dissertation and Theses

Уважаеми колеги,

Обучението за двете нови бази на ProQuest – ProQuest Central и ProQuest Dissertation and Theses Global ще се проведе на 09.03.2018г. от 13,00ч. под формата на Webinar на английски език. Допълнително ще публикуваме инструкции за софтуера, с който ще се осъществи уебинара.

Инструкция за включване в обучението - WebEx