С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

4/25/18

Възможност за мобилност: The 6th Young Scholars Forum (YSF) on Central and South East Europe

Институт за Дунавския регион и Централна Европа организира Международна конференция за млади учени - Cross-border cooperation in Central and South East Europe, в периода 27.11.2018-01.12.2018, гр.Виена, Австрия.

Срокът за подаване на документи е 30 юни 2018г.

За повече информация може да посетите сайта на института.

***

15th DRC Summer School 2018 - 1-8 July 2018 - Krems, Austria