С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

4/20/18

Работен пакет "Достъп" - закупени книги

В рамките на работен пакет "Достъп" от първата фактурирана поръчка за закупуване на книги, включваща общо 177 заглавия, към момента в Университетска библиотека са получени 121 заглавия, които се каталогизират и след 27.04.2018 г. първите книги ще бъдат на разположение в съответните филиални библиотеки по факултети.