С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

4/27/18

Докторантски курс "Глобалните навигационни спътникови системи и околната среда"

През месец май 2018 година стартира докторантски курс Глобалните навигационни системи и околната среда, доц.д-р Гергана Герова, Физически факултет, СУ "Св.Климент Охридски".

От поканата към курса може да се запознаете с темите на лекциите, които ще се проведат.