С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

5/14/18

Фотографско предизвикателство ФОТОВОЙС - проект Интегра

На 16 май (сряда) в 10 часа на ул. „Париж“ 1 (до сградата на Столична община на ул. „Московска“ 33) стартира инициативата ФОТОВОЙС („Фотоглас“). То представлява организирана фотографска разходка по определен маршрут в София с цел заснемане на градски пространства (паркове, площади, жилищни зони и др.), които могат да се оценят като рискови за мигранти и бежанци в София (поради лоша инфраструктура, липса на осветление, липса на информация на чужди езици и т.н.)

Снимките от ФОТОВОЙС ще бъдат публикувани на страницата на проекта ИНТЕГРА и ще се превърнат в една от темите, обсъждани на специална кръгла маса със Столична община и институциите, отговорни за интеграция на мигранти и граждани на трети страни.

ИНТЕГРА е проект, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на ЕС и има за цел да подобри процеса на интеграция на граждани от трети страни в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез споделяне на знание и опит между градовете.