С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

5/29/18

Относно мобилностите в чужбина и резервирането на самолетни билети

Уважаеми колеги,

На 30 юни 2018г. изтича договорът между Софийския университет и агенция Хорнит, осигуряваща самолетни билети по линия на Закона за обществените поръчки. 

Поради необходимостта от техническо време за сключване на нов договор, моля своевременно да заявявате резервирането на самолетни билети преди тази дата, ако сте командировани от Докторантския център.