С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

5/10/18

Възможност за мобилност - IAI Conferences - 26-27 юни 2018

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание покана за участие в две международни конференции, организирани от International Academic Institute - една възможност да се възползвате от подкрепата за мобилност на Докторантския център.