С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

5/18/18

Kapuscinski Development Lectures

На 21 май от 15,00 часа в Аулата на Софийския университет ще се проведе лекция по линия на Kapuscinski Development Lectures с участието на Майкъл Грийн, CEO в Social Progress Imperative.

Повече за събитието може да намерите в приложената програма, както и в страниците на организаторите.
https://www.facebook.com/kapuscinskilectures
http://kapuscinskilectures.eu/lectures/achieving-the-sdgs-lessons-from-the-social-progress-index/