С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/8/18

Изнесен съвместен семинар, организиран от ГГФ, ИФ и ФзФ: октомври 2018

Уважаеми колеги,

В периода 12-14 октомври 2018 г. ще се проведе изнесен обучителен семинар за докторанти, млади учени и студенти-магистри от Софийския университет "Св. Климент Охридски", организиран с подкрепата на Докторантския център.

Тема на събитието е "Природни ресурси, климатични промени и социално-икономическата им значимост в исторически план". В семинара ще изнесат лекции представители на факултетите съорганизатори (Геолого-географски факултет, Исторически факултет и Физически факултет). Възможност за представяне ще имат и докторантите и младите учени. Изнесените доклади ще бъдат публикувани в докторантския сборник, финансиран по проект "ДокЦент".

Участниците ще бъдат одобрени след предварителен подбор от организационния комитет.
Предварителни заявки за участие се подават в приложената форма или на адрес botnd@gea.uni-sofia.bg в срок до 10.09.2018.

No comments:

Post a Comment