С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/26/18

Кандидатстване за мобилност-летни отпуски

Уважаеми колеги,

Във връзка с периода на летните отпуски и ваканцията, моля обърнете внимание, че срокът за подаване на документи за кандидатстване за мобилност в чужбина е не по-малък от 60 работни дни преди датата на пътуване. За да избегнем административни затруднения, разчитаме на вашето разбиране.