С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/28/18

Обучение от Комисията за защита на личните данни

Във връзка със започналото прилагане на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), считано от 25 май 2018 г. до момента Комисията за защита на личните данни проведе серия от събития и срещи с администратори и заинтересовани лица, в които взеха участие множество представители на публичния и частния сектор. Поради засиления интерес от страна на администраторите на лични данни към новите правила и стандарти за защита на личните данни, които се прилагат след посочената дата, Комисията взе решение да разшири информационно-разяснителната си кампания. Целта на кампанията е да даде основни разяснения по философията на Общия регламент, основните му понятия, новите задължения на администраторите на лични данни, правата на субектите на данни, функциите на длъжностните лица по защита на данните и изискванията към тях.

Същевременно, поради ограничения си административен ресурс, Комисията ще съсредоточи усилията си в разяснителна кампания на секторен принцип.

Със съдействието на Академията на МВР, които предоставиха зала за провеждане на следващото събитие, част от информационно-разяснителна кампания, планираме то да бъде насочено към представители на академичните среди в Република България.

Датата на предстоящото мероприятие е 2 юли 2018 г., начален час от 9.00 ч и продължителност до 13.00 ч. Приложено изпращаме предварителната програма на форума. Място на провеждане: Аулата на Академията на МВР, гр. София, бул. Александър Малинов №1, етаж 2.

Предвид специфичната организация на достъп до сградата на Академията, желаещите участници следва да изпратят техните имена и институцията, която представляват, на електронна поща halaminov@cpdp.bg, не по-късно от 13.00 ч. на 29 юни 2018 г.

No comments:

Post a Comment