С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/5/18

Съобщение: нова електронна поща на Докторантския център

Уважаеми колеги,

Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на данни (GDPR) и произтичащите от това промени, молим занапред да се свързвате с нас чрез служебната електронна поща на Докторантския център - phdsu@admin.uni-sofia.bg