С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/4/18

Обучителен семинар "Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно и индивидуализирано обучение"От 31 май до 02 юни 2018г. в Университетски център „Бачиново“ (ЮЗУ "Неофит Рилски") беше проведен изнесен обучителен семинар „Приобщаващо образование: педагогически модели за ефективно и индивидуализирано обучение“ по линия на проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“ (ДокЦент), организиран от три факултета на Софийския университет – Факултет по педагогика, Факултет по начална и предучилищна педагогика и Факултет по класически и нови филологии.


През първия ден от семинара докторантите слушаха лекции от преподаватели от Факултета по педагогика и Факултета по начална и предучилищна педагогика и участваха в дискусиите по тях. Проф.дпн Сийка Чавдарова – Костова представи световните и европейските тенденции в развитието на приобщаващото образование. Проф.дпн Нели Иванова говори за формирането на комуникативноречеви компетентности чрез обучението по български език и литература в началния етап на основната степен на образование. Доц.дпн Милен Замфиров засегна теми, свързани със съвременните схващания и методи в приобщаващото образование при деца и ученици с увреждания. Доц.д-р Данаил Данов посвети лекцията си на медийната педагогика и дигитално-медийната грамотност. Участниците в семинара се включиха в дискусия по предложената проблематика.В края на деня г-жа Деяна Андонова – ръководител на сектор Докторанти в Университета, разясни някои от важните въпроси по отношение на процедурите на докторантурите и новите нормативни документи.През следващите два дни докторантите, разделени във фокус-групи, активно участваха в представянето на резултатите от дейностите по темите на дисертациите си и дискутираха различни проблеми по тях съвместно с преподавателите от трите факултета.