С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

7/16/18

Специализирано обучение "Използване на интерактивна дъска"

Уважаеми колеги,

На 18 септември 2018г. в Зала 018 на Факултета по математика и информатика ще бъде организирано специализирано обучение на тема "Използване на интерактивна дъска". Подробности за курса ще откриете в приложената програма.

Тъй като залата е с ограничен брой оборудвани места, моля да направите своите заявки за участие в приложената форма до 10.08.2018 г. вкл. на следния адрес: 

Одобрените за участие ще бъдат информирани по електронната поща, а програмата на събитието ще бъде обявена на страницата на Докторантския център.