С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

7/4/18

Възможност за стаж: UMCG Research BV

Уважаеми колеги, в приложения файл публикуваме обява за стаж в изследователската организация UMCG Research BV.

Крайната дата за кандидатстване е 15 юли 2018г.