С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/27/18

обучение по Използване на интерактивна дъска

На 18 септември 2018г. във Факултета по математика и информатика се проведе обучението на тема "Съвременен атрактивен и интерактивен метод на преподаване и учене. Използване на интерактивна дъска" с докторант Елица Пелтекова, експерт към Лабораторията за информационно обслужване към факултета.

Следете сайта на проекта и фейсбук страницата ни за предстоящи обучения и мероприятия.
9/26/18

Докторантският център удължава работата си!

На вниманието на всики потенциални кандидати - една очаквана новина: получихме разрешение да удължим срока за изпълнение на дейностите, финансирани от Оперативната програма до м. юли 2019 г. Това означава, че желаещите да пътуват по работен пакет "Мобилност" могат да планират календара си до края на м. юни 2019 г. Удължението се отнася и за другите отворени към момента инициативи: провеждане на курсове ("Обучение") и финансова подкрепа за публикации ("Открита наука").

9/19/18

Временна промяна-кандидатстване-Мобилност

Уважаеми колеги,

Молим временно до 30 септември да изпращате кандидатурите си за финансиране на мобилност в чужбина на следната електронна поща - phdsu@admin.uni-sofia.bg

Университетската агенция на Франкофонията в "Нощта на учения"

Допълнителна информация за информационния панел "Мобилност" в Нощта на учения:

Събитието ще се започне в 18:30 ч. в 23 зала на Ректората. Наши гости ще бъдат колеги от Университетската агенция на Франкофонията.

Планираме:

  • Да разкажем накратко за възможностите, свързани с удължаване на срока, в който Докторантският център ще осигурява финансиране.
  • Да поговорим с колеги, които вече са пътували за участие в срещи или с изследователска цел.
  • Да формулираме препоръки за възможно удължение на "докторантското" финансиране в рамките на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Представители на Университетската агенция на Франкофонията ще разкажат за отворени възможности, от които могат да се възползват изследователите на Софийски университет:


9/12/18

Информационна среща по „Мобилност“ в Нощта на учения.

Уважаеми колеги,

На 28.09.2018г. от 18:30ч. в зала 23 на Ректората организираме информационна среща и дискусия, посветени на възможностите за мобилност в Софийския университет. Ще говорим за допълващото финансиране по линия на Докторантски център „Св. Климент Охридски“, за възможностите тази практика да бъде продължена и подобрена. Надяваме се да чуем впечатления на колеги, които вече са пътували. В края бихме предложили да формулираме и изпратим някои препоръки до Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, свързани с устойчивост на финансирането за академична мобилност.

Предварителна регистрация можете да направите тук.

Очакваме ви!

9/10/18

Възможности за участие в научни форуми – октомври 2018 г.

Представяме на Вашето внимание две предстоящи академични събития от есенния календар. За пътуване в чуждестранни институции все още можете да се възползвате от допълващото финансиране от Докторантския център. Ранното подаване на документи е препоръчително заради административните процедури по оценка и командироване.

1. “Soft Power, Ethics, Interests”, международен колоквиум в Банска Бистрица, Словакия, 30-31 Октомври 2018 г.
Вижте официалната покана.

2. „Корпоративна социална отговорност (КСО) – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“, международен колоквиум, София, България, 8 октомври 2018 г.
Вижте официалната покана.

9/5/18

Лекция на индийския президент в Аулата на Софийски университет

Индийският президент Рам Натх Ковинд ще изнесе лекция на тема: „Образованието като инструмент на промяна и общ просперитет“. Събитието е насрочено за 5 септември, от 15:30 часа в Аула Магна. Програмата на посещението в Софийски университет "Св. Климент Охридски" включва изложба и приветствие от студентите в специалност "Индология". Срещата е отворена за всички желаещи да присъстват. Повече информация можете да получите от новините в университетския календар.