С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/27/19

Сборник от Втората обща докторантска конференция - авторски екземпляри

Авторите на сборника от Втората обща докторантска конференция, проведена през м. февруари 2019 г. могат да получат своите хартиени екземпляри както следва:

1. Раздели
"Изследвания в математиката, информатиката и физиката" и
"Изследвания в икономиката, управлението и правото"
В стая 214, Ректорат, Северно крило, партер (г-жа Деяна Андонова)

2. Раздел
"Изследвания във философията, богословието, историята"
"Изследвания в библиотекознанието и информационните науки"
В стая 47, Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ (г-жа Ирена Черешарова)

3. Раздели
"Изследвания във филологическите науки"
"Изследвания в медиите, комуникацията, реториката"
В стая 239, Ректорат (г-жа Гергана Белчева)

ВАЖНО: Сборникът в електронен вид и съдържанието с авторите и разделите е достъпен за справки и сваляне на нашия сайт (тук).

Забележка:
Авторите в раздел "Изследвания в педагогическите науки", както и тези на англоезичния т. 4 на поредицата ще получат своите книги от редактора доц. дпн Милен Замфиров.

9/9/19

Материали от информационната среща за конкурсите на ФНИ

Презентация от представянето, проведено от екипа на отдел "Научна и проектна дейност" за програмите на фонд "Научни изследвания" (03.09.2019):8/23/19

Информационна среща - финансиране от Фонд "Научни изследвания"

На 03.09.2019 г. от 11 ч. в зала №2 на Ректората ще се състои представяне на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год., провеждан от фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката. Екипът на отдел "Научна и проектна дейност" ще разясни основните параметри на конкурса.

Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса можете да откриете на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/970.

Информация относно организацията при подаване на предложенията в СУ е налична на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/aktualno

Краен срок за кандидатстване по поканата на Фонда: 17 ч. на 26 септември 2019 г. в деловодството на ФНИ.

7/24/19

Възможности за електронно обучение в областта на защита на личните данни

На 31 юли от 10:00 ч. в хотел "Интерконтинентал" (пл. "Народно събрание"№4) ще бъдат представени някои интересни възможности за дистанционно обучение в сферата на личните данни. Събитието е част от инициативата E-Open Space на Комисията за защита на личните данни, в която тя партнира с административни и образователни институции от България, Полша, Италия и др. В нея участва и Софийски университет "Св Климент Охридски".

Добре дошли са всички, които желаят да научат повече за наличните средства да разширяват познанията си по темата с помощта на съществуващи курсове и портали за електронно обучение.

Вход свободен.

Програма на събитието - в приложения файл.


7/19/19

Young Researchers - vol. 4: Conference proceedings 2019

В настоящия том от поредицата "Млади изследователи" са публикувани докладите на чуждестранните докторанти, подготвени за Втората обща докторантска конференция (февруари 2019 г.) Изданието е тематично прицелено към проблемите на работата с деца и ученици със специални образователни потребности, педагогическите подходи към аутизма и др.

Електронна версия на изданието можете да свалите тук:

https://drive.google.com/open?id=1JuweuxGF7eXIcNCzaC5kqD0qMskBSM3C

7/18/19

Млади изследователи - т. 3: Сборник от ІІ Обща докторантска конференция

Сборникът от втората докторантска конференция „Млади изследователи“, проведена през февруари 2019 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включва общо 36 научни доклада. Текстовете са подготвени от докторанти от Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Факултета по педагогика, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по журналистика и масова комуникация, Богословския факултет, Стопанския факултет, Юридическия факултет, Факултета по математика и информатика, Физическия факултет, Биологическия факултет и др.

Книгата е достъпна за сваляне тук:

https://drive.google.com/open?id=12yLlkRTpA_eizhLADqGrOhzPMIl5_L91

7/11/19

Лекция на проф. Петър Векилов от университета в Хюстън

В поредната лекция от Лавлоковите четения на семинара "Кръстанов" проф. Петър Векилов ще говори за симетрията на кристалите (Olanzapine crystal symmetry originates in preformed centrosymmetric solute dimers). Представянето ще бъде на български език.

Дата: 12.07.2019
Час: 10:00
Място: Зала А209 на Физическия факултет на Софийски университет.
Организатор: катедра Метеорология и геофизика (ФзФ).
 

7/10/19

Лекция "Животът преди и след Земята"

В рамките на Лавлоковите четения, семинар "Кръстанов", Чл.-кор. проф. дхн Николай Денков, ФХФ – СУ ще изнесе лекция на тема:

Животът преди и след Земята

Проф. Денков ще говори за това къде, кога и как е възникнал животът в светлината на нови резултати от различни научни области, които подсказват, че отговорът може да бъде търсен в далечния космос.


Дата: 11.07.2019 г.
Час: 16:00
Място: зала А209 на Физическия факултет на Софийски университет.
Организатор: катедра Метеорология и геофизика (ФзФ).

7/8/19

Сборник с докторантски доклади "Млади изследователи" - т. 2

Вторият том от поредицата публикации, осъществена с подкрепата на Докторантския център „Св. Климент Охридски“, представя докладите, изнесени на български език по време на Общата докторантска конференция от февруари 2018 г.


https://drive.google.com/open?id=1i6AUxfEV2oUY-EkUQQqby4St_oRitJQd

6/25/19

"Проблемът с формулирането на понятията" - материали към лекцията

В приложения файл можете да направите справка в няколко важни текста към лекцията на проф. Румяна Коларова „Интердисциплинарни изследвания в социалните науки: проблемът с формулирането на понятия“, изнесена на 25.06.2019 г. в рамките на лятното докторантско училище.

В архива са представени: Джовани Сартори (Concept Misformation in Comparative Politics), Питър Маир (Concepts and Concept Formation), Андреас Шедлер (Concepts and Concept Formation), Джон Геринт (What Makes a Concept Good).

https://drive.google.com/open?id=14pl3uI4c-hD2qdkKyFsrQzeUjcYxETKg

Обърнете внимание и на Десетте правила за анализ на понятия на Джовани Сартори.

6/20/19

Докторантски теми №3

В третата среща по радио "Алма Матер ФМ Класик" от поредицата "Докторантски теми" гост бе Абел Родригес. Той е докторант в Историческия факултет на Софийски университет. Научните му интереси са свързани с Куба, Латинска Америка и Венецуела като поле на информационните войни. В неговото интервю можете да научите как е възприеман Че Гевара в България преди и след 1989 г., как се реформира Куба при Раул Кастро и каквое случва във Венецуела:

6/17/19

Научна визита на Геолого-географския факултет във Флорентинския университет-май 2019


В периода 27-31 май група преподаватели и студенти от Геолого-географския факултет осъществиха научна визита във Флорентинския университет – един от най-големите и най-стари университети в Италия. 

Студентите представиха презентации в рамките на научен семинар по изменение на климата, устойчиво земеделие, емисии на парникови газове и земеползване. Посетиха климатична лаборатория за експерименталните изследвания на влиянието на топлинните условия и овлажняването върху развитието на земеделските култури. 


Посетиха опитно поле - експерименти за развитие на устойчиво земеделие; въздействие на напояването и наторяването върху качеството на продукцията; емисии на парникови газове при отглеждане на зърнени култури. 
По време на среща с координаторите по програма Еразъм във Флорентинския университет бе обсъдена възможността за бъдещо сътрудничество със Софийския университет.

Втори интердисциплинарен докторантски форум - БАН - 29-31 август

Центърът за обучение към Българска академия на науките организира Втори интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-та годишнина на Българската академия на науките в периода 29-31 август 2019г. в Боровец. 

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2019г.

Форма за регистрация и резюме изпращайте на електронна поща phdforumbas@gmail.com

Покана

6/5/19

Лятно докторантско училище "Изследователски методи в хуманитарните и социалните науки"

Докторантският център "Св.Климент Охридски", съвместно с Европейския университетски институт, Флоренция (EUI) организира лятно докторантско училище "Изследователски методи в хуманитарните и социалните науки" в периода 24-27 юни 2019 г.

Европейският университетски институт (EUI) във Флоренция, Италия е уникален международен център за докторантски и постдокторантски изследвания. От основаването си през 1972 г. от първите шест държави-членки на Европейските общности досега Европейският университетски институт има репутация на водеща международна академична институция с европейски фокус. Четирите департамента по икономика, история и цивилизация, право и политически и социални науки приемат изследователи от над 60 държави в докторантските си програми и в едногодишната магистърска програма по право.
България се присъединява към Европейския университетски институт през 2015г.

Лятното докторантско училище е отворено за докторанти в областта на социални науки, политически науки, история, право и др. от Софийския университет "Св.Климент Охридски" и от други университети и институти в страната. На участниците в лятното училище ще бъдат издадени сертификати и присъдени кредити.

Място на провеждане: Ректорат (Зала №1) на Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2019г.

Програма на лятното докторантско училище

При допълнителни въпроси, свързани с лятното докторантско училище, може да пишете на адрес phdsu@admin.uni-sofia.bg

За участие в лятното училище моля попълнете регистрационната форма:

 

5/28/19

Финал на конкурса "Моята теза в 180 секунди" - 31 май 2019

Антената на УАФ и Френският институт в България Ви канят на финала на конкурса "Моята теза в 180 секунди".

Финалът на конкурса ще се състои на 31 май от 10:00 часа в залата на Френския институт в София на площад Славейков №3. Петчленно жури от представители на академичните среди, бизнеса и културата ще определи победителите, като ще бъдат раздадени награди за първо, второ и трето място. Победителят от националния финал ще представлява България на международния финал на конкурса в Дакар, Сенегал през месец септември. Публиката също ще може да гласува за участника, който я е впечатлил, като той ще бъде на свой ред отличен с награда, предоставена от партньорите на конкурса - Air France и Latécoère. 

Конкурсът има за цел да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти франкофони от български университети да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително, и атрактивно изложение на проблемите, по които работи. Презентациите се правят на френски език.

5/24/19

Води и общество – Интердисциплинарен обучителен семинар 17-19 май

По време на изнесеното обучение чухме доклади за реките, езерата, блатата изворните места, водопадите, моретата и океаните, дъждовете, градушките, наводненията и въобще всичко свързано с водата; тяхната роля в живота на човека и човешките общества в миналото и днес; Запознахме се водното биоразнообразие и пречистването на води както и  техническите достижения по отношение на водните пространства в България и по света.

Докторанти и преподаватели от Исторически, Геолого-географски и Билогически факултет представиха различни аспекти на своята работа, задаваха си въпроси, спориха и създадоха контакти помежду си. Участниците семинара се включиха и в нощта на музеите (18 май, 2019 г).

Лекторите:
 

 Слушателите:

 Нощта на музеите: