С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

4/16/19

Леандър Литов за "чаровните кварки"

Докторантски център "Св. Климент Охридски" представя:

Лекция на проф. дфзн Леандър Литов, 16 ноември 2018, изнесен обучителен семинар в гр. Троян.