С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Достъп

В рамките на работен пакет "Достъп" се осигурява достъп до бази данни и научна литература.

На 04.08.2017 г. стартира процедурата за приемане на заявки за научна литература. Крайният срок за подаването им е до 04.09.2017 г. вкл.


***

Лицензиран онлайн достъп до базите ProQuest Central , ProQuest Dissertations & Theses и Academic Video Online за периода 1 януари 2018г. - 31 декември 2018г.
Базите са достъпни чрез сайта на Университетската библиотека (http://www.libsu.uni-sofia.bg) и от Университетската мрежа.

Инструкция за получаване на сертификат за отдалечен достъп