С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Мобилност

В рамките на работен пакет „Мобилност“ ще бъдат финансирани следните дейности за включване в научни и образователни събития в страните от ЕС:

1) Участие в международни научни форуми, до 3 дни
2) Участие в летни школи в чужбина, до 8 дни
3) Краткосрочни научни визити, до 6 дни

***

На 07.07.2017 г. е отворена поканата за кандидатстване по работен пакет "Мобилност". Тя е без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети. 

***

Заявки за участие се подават съгласно детайлните условия в приложената методология и в утвърдените за целта образци от пакета с документи за кандидатстване. Документите се изпращат електронно на адрес: kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg

Документите се попълват в приложените форми и се подават със сканирани подписи (подписани и сканирани).

***

ВАЖНО! Моля, обърнете специално внимание на инструкцията за отчитане на командированите по работен пакет "Мобилност":
 - инструкция за отчитане;
 - образец А;
 - образец Б.

*** 

Пакет с документи за кандидатстване по работен пакет "Мобилност":

1. Планирани гарантирани бройки по факултети
2. Методология за подбор на кандидатите
3. Заявление за участие в конференция
4. Заявление за участие в лятна школа
5. Заявление за участие в научна визита
6. Декларация на кандидата
7. Образец на CV