С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Обучение

В рамките на работен пакет "Обучение" се организират специализирани обучения за докторанти и преподаватели.

Записването за курсовете става през Мудъл - системата за електронно обучение на Софийския университет.

При затруднение как да запишете конкретен курс, може да разгледате инструкцията за избор на докторантски курс.

***

Докторантски център "Св. Климент Охридски" обявява следните курсове за докторанти:

за зимен семестър на учебната 2017/2018 година (списък-1)

за летен семестър на учебната 2017/2018 година (списък-2)  

за зимен семестър на учебната 2018/2019 година (списък-3)
   (последна актуализация на информацията в списъка - 21.11.2018г.)