С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/27/19

Сборник от Втората обща докторантска конференция - авторски екземпляри

Авторите на сборника от Втората обща докторантска конференция, проведена през м. февруари 2019 г. могат да получат своите хартиени екземпляри както следва:

1. Раздели
"Изследвания в математиката, информатиката и физиката" и
"Изследвания в икономиката, управлението и правото"
В стая 214, Ректорат, Северно крило, партер (г-жа Деяна Андонова)

2. Раздел
"Изследвания във философията, богословието, историята"
"Изследвания в библиотекознанието и информационните науки"
В стая 47, Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ (г-жа Ирена Черешарова)

3. Раздели
"Изследвания във филологическите науки"
"Изследвания в медиите, комуникацията, реториката"
В стая 239, Ректорат (г-жа Гергана Белчева)

ВАЖНО: Сборникът в електронен вид и съдържанието с авторите и разделите е достъпен за справки и сваляне на нашия сайт (тук).

Забележка:
Авторите в раздел "Изследвания в педагогическите науки", както и тези на англоезичния т. 4 на поредицата ще получат своите книги от редактора доц. дпн Милен Замфиров.

9/9/19

Материали от информационната среща за конкурсите на ФНИ

Презентация от представянето, проведено от екипа на отдел "Научна и проектна дейност" за програмите на фонд "Научни изследвания" (03.09.2019):8/23/19

Информационна среща - финансиране от Фонд "Научни изследвания"

На 03.09.2019 г. от 11 ч. в зала №2 на Ректората ще се състои представяне на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год., провеждан от фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката. Екипът на отдел "Научна и проектна дейност" ще разясни основните параметри на конкурса.

Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса можете да откриете на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/970.

Информация относно организацията при подаване на предложенията в СУ е налична на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/aktualno

Краен срок за кандидатстване по поканата на Фонда: 17 ч. на 26 септември 2019 г. в деловодството на ФНИ.

7/24/19

Възможности за електронно обучение в областта на защита на личните данни

На 31 юли от 10:00 ч. в хотел "Интерконтинентал" (пл. "Народно събрание"№4) ще бъдат представени някои интересни възможности за дистанционно обучение в сферата на личните данни. Събитието е част от инициативата E-Open Space на Комисията за защита на личните данни, в която тя партнира с административни и образователни институции от България, Полша, Италия и др. В нея участва и Софийски университет "Св Климент Охридски".

Добре дошли са всички, които желаят да научат повече за наличните средства да разширяват познанията си по темата с помощта на съществуващи курсове и портали за електронно обучение.

Вход свободен.

Програма на събитието - в приложения файл.