С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1/14/19

Нова публикация: имиграция от трети страни в София

На вниманието на социолози, политолози, педагози, специалисти по езиково обучение, представители на други социални науки:

През декември 2018 бяха представени резултатите от международно изследване по проекта ИНТЕГРА върху миграцията и интеграцията на граждани на трети страни в пет европейски града: София, Прага (Чехия), Рубано (Италия), Кошице (Словакия), Осиек (Хърватия).

В допълнение към изследването са направени и средносрочни прогнози за очаквания брой граждани на трети страни към всеки от градовете и необходимите действия, за да се осигури пълноценното участие на тези групи на пазара на труда, в образованието, и в социалния и културния живот на приемащата държава.

Пълният текст на проучването може да бъде свален от страницата на изследователския екип.

1/10/19

На вниманието на кандидатите по работен пакет "Мобилност"

Уважами колеги,

На последното заседание на Експертния съвет на Докторантския център бе взето решение при проверката на кандидатурите за финансиране на да бъдат разглеждани мотивирани заявления за покриване на нощувки над лимита, обявен в поканата, но при задължително спазване на разпоредбите на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (виж текста на нормативния документ).

Експертният съвет си запазва правото да оцени заявките съобразно тежестта на посочените мотиви.

Екип на Докторантски център "Св. Климент Охридски"

12/17/18

Семинарът "Академично предприемачество ІІ" в няколко снимки

На 14 декември завърши курсът, посветен на кандидатстване с проекти по програма Еразъм+, проведен от г-н Мирко Варано, Швеция.

Надяваме се, че лекторът е провокирал идеи за подготовка на проектни предложения и контактът с него ще се окаже полезен за бъдещи начинания. В отделна публикация ще споделим предоставените от него материали.

Курсът беше приютен в различни зали с разнообразна техника, но възможността за среща и разговор с колега си струваше.


В зала №63 при ФФ:
В Лаборатория по минералогия :) - ГГФВ Зала №1 - близо до "ръководството":
В Зала №2:


12/13/18

Логическа матрица (Logical Framework Matrix)

Образец на логическата матрица за обучението (Академично предприемачество чрез европейско финансиране ІІ) на 13.12.2018 г. можете да свалите от връзката:

ОБРАЗЕЦ НА ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦА

***

You can download the Logical Framework Matrix for the training session (Academic Entrepreneurship through Efficient Use of EU Funding) form the link below:

LOGICAL FRAMEWORK TEMPLATE