С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

8/23/19

Информационна среща - финансиране от Фонд "Научни изследвания"

На 03.09.2019 г. от 11 ч. в зала №2 на Ректората ще се състои представяне на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год., провеждан от фонд "Научни изследвания" към Министерство на образованието и науката. Екипът на отдел "Научна и проектна дейност" ще разясни основните параметри на конкурса.

Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса можете да откриете на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/970.

Информация относно организацията при подаване на предложенията в СУ е налична на: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/aktualno

Краен срок за кандидатстване по поканата на Фонда: 17 ч. на 26 септември 2019 г. в деловодството на ФНИ.

7/24/19

Възможности за електронно обучение в областта на защита на личните данни

На 31 юли от 10:00 ч. в хотел "Интерконтинентал" (пл. "Народно събрание"№4) ще бъдат представени някои интересни възможности за дистанционно обучение в сферата на личните данни. Събитието е част от инициативата E-Open Space на Комисията за защита на личните данни, в която тя партнира с административни и образователни институции от България, Полша, Италия и др. В нея участва и Софийски университет "Св Климент Охридски".

Добре дошли са всички, които желаят да научат повече за наличните средства да разширяват познанията си по темата с помощта на съществуващи курсове и портали за електронно обучение.

Вход свободен.

Програма на събитието - в приложения файл.


7/11/19

Лекция на проф. Петър Векилов от университета в Хюстън

В поредната лекция от Лавлоковите четения на семинара "Кръстанов" проф. Петър Векилов ще говори за симетрията на кристалите (Olanzapine crystal symmetry originates in preformed centrosymmetric solute dimers). Представянето ще бъде на български език.

Дата: 12.07.2019
Час: 10:00
Място: Зала А209 на Физическия факултет на Софийски университет.
Организатор: катедра Метеорология и геофизика (ФзФ).
 

7/10/19

Лекция "Животът преди и след Земята"

В рамките на Лавлоковите четения, семинар "Кръстанов", Чл.-кор. проф. дхн Николай Денков, ФХФ – СУ ще изнесе лекция на тема:

Животът преди и след Земята

Проф. Денков ще говори за това къде, кога и как е възникнал животът в светлината на нови резултати от различни научни области, които подсказват, че отговорът може да бъде търсен в далечния космос.


Дата: 11.07.2019 г.
Час: 16:00
Място: зала А209 на Физическия факултет на Софийски университет.
Организатор: катедра Метеорология и геофизика (ФзФ).