7/24/20

Early Birds – приемен ден за консултации

На 29 юли 2020, сряда от 13:30, ще бъде първият „приемен ден“ за авторите, които подготвят статии за публикуване чрез платформата Early Birds.
Планирани са индивидуални консултации по въпроси, поставени от потребителите. Сесията ще се проведе чрез платформата Zoom на адрес:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82297438525
Meeting ID: 822 9743 8525
One tap mobile
+35932571633,,82297438525# Bulgaria
+35924925688,,82297438525# Bulgaria
Dial by your location
+359 3 257 1633 Bulgaria
+359 2 492 5688 Bulgaria
Meeting ID: 822 9743 8525
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kuvcyHAxk

За гладко протичане на комуникацията нека да съблюдаваме следните правила:
1. Микрофоните на всички участници са спрени
2. Консултиращият(те) „дават думата“ по азбучен ред от списъка на присъстващите
3. Препоръчително е да чуете въпросите и отговорите на колегите преди вас
4. В случай, че това е невъзможно, посочете в чата примерен час за вашето включване, като направите разчет около 15 минути време за всеки един от хората, които са пред Вас в списъка
5. Консултациите са публични, но индивидуални. Ако се появят неотложни въпроси или коментари по време на разговор с друг колега, задайте ги в чата.

При необходимост от по-обстойни разяснения или за казуси, изискващи допълнителна информация, ще бъдат насрочени индивидуални срещи извън рамките на приемния час.

7/2/20

Втора информационна среща за платформата Early Birds

На 15 юли 2020 г. от 15:00 ч. ще се проведе втората информационна среща с разяснения за авторите, които желаят да публикуват в чуждоезикова научна периодика през платформата Early Birds. Ще бъдат разгледани функциите на платформата и основни насоки за преминаване на процеса по одобрение в индексирани и реферирани издания.

Предвид епидемиологичната ситуация в страната и в съответствие със заповедите за работа с отдалечен достъп в Софийски университет, събитието ще се проведе дистанционно, чрез платформата Zoom със следните координати:

Време: Jul 15, 2020 03:00 PM Sofia
Събитие: Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88314237637
Meeting ID: 883 1423 7637
One tap mobile
+35932571633,,88314237637# Bulgaria
+35924925688,,88314237637# Bulgaria

Dial by your location
+359 3 257 1633 Bulgaria
+359 2 492 5688 Bulgaria
Meeting ID: 883 1423 7637
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keuaUBGs1W

За връзка с организаторите (материали и др. събития), молим участниците да се запишат в приложената форма:

6/25/20

Материали от І-ва информационна среща за платформата Early Birds

Представяне на възможностите и функциите на платформата от разработчиците и консултантите, които ще подкрепят процеса по кандидатстване за публикации в чуждоезикова научна периодика:

5/29/20

Възможности за публикуване в чуждоезикова научна периодика

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ продължава инициативата за „съпътстваща“ консултация на автори, желаещи да публикуват в чуждоезикова научна периодика. За целта, пилотната платформа Early Birds, стартирана в рамките на проект „Докторантски център“, ще бъде актуализирана и променена в съответствие с получената обратна връзка от потребителите. Изпращането на текстовете към изданията ще използва автоматизираните възможности на Early Birds. Консултациите за авторите ще са както дистанционни (през платформата), така и в рамките на месечен приемен час. Планирани са няколко информационни срещи за представяне на продукта и екипа от експерти.

За разпространение на полезна информация ще използваме страницата и фейсбук групата на „Докторантски център“.

С оглед на сигурността на участниците, първата информационна среща ще се проведе дистанционно на 24 юни 2020 г. от 15:00 в Zoom Meeting, както следва:


Тема: ПЛАТФОРМА Early Birds

Кога: 24 юни 2020 15:00

Присъединете се към Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82165244296

Meeting ID: 821 6524 4296

[Ако ползвате мобилен телефон:
+35924925688,,82165244296# Bulgaria
+35932571633,,82165244296# Bulgaria
Набиране от България
+359 2 492 5688 Bulgaria
+359 3 257 1633 Bulgaria
Meeting ID: 821 6524 4296
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kb1hyTEUNt]

Приканваме желаещите да се включат да попълнят формата за предварителна регистрация: