С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

12/14/17

Практическо занятие - 14.12. - Логическа матрица

За целите на упражнението в курса "Академично предприемачество чрез ефективно използване на проектно финансиране" участниците могат да свалят образец на Логическа матрица от връзката долу: