С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

12/11/17

Докторантският център с участие в международна научна конференция в Швеция

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се представи на международната научна конференция „Употреба на околната среда 2017 – мултидисциплинарни подходи към урбанизацията и уязвимостта“ в Университета на Йевле, Швеция, 03-05 декември 2017г.

Проф. д-р Лилия Райчева и нейната редовна докторантка от Факултета по журналистика и масова комуникация Надежда Митева участваха с доклад на тема „Употреба на медийната среда и информационните и комуникационните технологии – уязвимостта на възрастните хора и предизвикателствата пред тях“. Докладът обобщава данни от емпирично изследване на различията между поколенията като потребители на медийно съдържание, както и техните нагласи за справяне с явлението „фалшиви новини“, проведено и представено от Надежда Митева. 

Участието на Надежда Митева бе финансово подкрепено от Докторантски център "Св.Климент Охридски" по линия на работен пакет Мобилност.