С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1/30/18

Краен срок за подмяна на заглавия - 9.02.2018г.

Уважаеми колеги,

Поради допусната техническа грешка от наша страна срокът за приемане на заглавия на книги за подмяна се измества до 09.02.2018г. вкл. (изначално срокът е бил предвиден до 26 януари 2018г.)

Приемете нашите най-искрени извинения!

Екипът на Докторантски център