С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1/19/18

ВАЖНО! Относно замяната на заглавия на книги

Уважаеми колеги,

Срокът за приемане на поръчки за книги, с които да се заменят тези, които фирмата не може да закупи, е до 26.02.2018г. вкл.

Предложенията си изпращайте по електронна поща: phdunisofia@gmail.com

Приложение: Заявка за литература

Списък на книги, които не могат да бъдат доставени