С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1/25/18

Академично предприемачество чрез ефикасно използване на Европейско финансиране (І) - Материали от обучението

Материали от специализираното обучение по Академично предприемачество чрез ефикасно използване на Европейско финансиране (І) (Academic Entrepreneurship Through Efficient Use of EU Funding (І)). с обучители Мирко Варано и Кристофер Фредриксон, Швеция.

No comments:

Post a Comment