С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2/12/18

Приключи допълнителното заявяване на книги

Колеги, напомняме, че крайният срок за допълнително подаване на заявки на книги приключи на 9 февруари 2018г. 
Постъпили заявки след 9.02.2018г. няма да се обработват.