С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

4/3/18

Възможност за лятно училище - European Summer School Prague 2018

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание възможност за участие в шестнадесетото издание на лятно училище European Summer School Prague 2018.

Тазгодишната програма е със заглавие „Europe in Translation: Exploring EU`s Futures” и ще бъде посветена на възможните сценарии за бъдещо развитие на ЕС и предизвикателствата, пред които ЕС ще бъде изправен. Лятното училище ще се проведе в периода 14 – 24 юли 2018г. в гр.Прага, Чешка република.

За повече информация:
www.essprague.eu
https://www.facebook.com/europeansummerschool/
https://www.youtube.com/watch?v=vhwprMAhL4s