С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

5/29/18

Относно мобилностите в чужбина и резервирането на самолетни билети

Уважаеми колеги,

На 30 юни 2018г. изтича договорът между Софийския университет и агенция Хорнит, осигуряваща самолетни билети по линия на Закона за обществените поръчки. 

Поради необходимостта от техническо време за сключване на нов договор, моля своевременно да заявявате резервирането на самолетни билети преди тази дата, ако сте командировани от Докторантския център.

5/18/18

Kapuscinski Development Lectures

На 21 май от 15,00 часа в Аулата на Софийския университет ще се проведе лекция по линия на Kapuscinski Development Lectures с участието на Майкъл Грийн, CEO в Social Progress Imperative.

Повече за събитието може да намерите в приложената програма, както и в страниците на организаторите.
https://www.facebook.com/kapuscinskilectures
http://kapuscinskilectures.eu/lectures/achieving-the-sdgs-lessons-from-the-social-progress-index/

5/14/18

Фотографско предизвикателство ФОТОВОЙС - проект Интегра

На 16 май (сряда) в 10 часа на ул. „Париж“ 1 (до сградата на Столична община на ул. „Московска“ 33) стартира инициативата ФОТОВОЙС („Фотоглас“). То представлява организирана фотографска разходка по определен маршрут в София с цел заснемане на градски пространства (паркове, площади, жилищни зони и др.), които могат да се оценят като рискови за мигранти и бежанци в София (поради лоша инфраструктура, липса на осветление, липса на информация на чужди езици и т.н.)

Снимките от ФОТОВОЙС ще бъдат публикувани на страницата на проекта ИНТЕГРА и ще се превърнат в една от темите, обсъждани на специална кръгла маса със Столична община и институциите, отговорни за интеграция на мигранти и граждани на трети страни.

ИНТЕГРА е проект, финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на ЕС и има за цел да подобри процеса на интеграция на граждани от трети страни в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия чрез споделяне на знание и опит между градовете.

5/10/18

Възможност за мобилност - IAI Conferences - 26-27 юни 2018

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание покана за участие в две международни конференции, организирани от International Academic Institute - една възможност да се възползвате от подкрепата за мобилност на Докторантския център.