С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/26/18

Докторантският център удължава работата си!

На вниманието на всики потенциални кандидати - една очаквана новина: получихме разрешение да удължим срока за изпълнение на дейностите, финансирани от Оперативната програма до м. юли 2019 г. Това означава, че желаещите да пътуват по работен пакет "Мобилност" могат да планират календара си до края на м. юни 2019 г. Удължението се отнася и за другите отворени към момента инициативи: провеждане на курсове ("Обучение") и финансова подкрепа за публикации ("Открита наука").

No comments:

Post a Comment