С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/27/18

обучение по Използване на интерактивна дъска

На 18 септември 2018г. във Факултета по математика и информатика се проведе обучението на тема "Съвременен атрактивен и интерактивен метод на преподаване и учене. Използване на интерактивна дъска" с докторант Елица Пелтекова, експерт към Лабораторията за информационно обслужване към факултета.

Следете сайта на проекта и фейсбук страницата ни за предстоящи обучения и мероприятия.