С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

10/23/18

Докторантски сборник - последни редакции

Готова е черновата на сборника с докладите от докторантската конференция "Млади изследователи". В тази връзка на 30.10.2018г. от 16,00 ч. в 63 аудитория (Ректорат, Южно крило) ще се проведе консултация с доц. д-р Стойчо Стойчев и доц. дпн. Милен Замфиров относно рецензиите на текстовете и окончателната редакция.

Молим тези, които нямат възможност да присъстват, да следят сайта на проекта във връзка със следващите стъпки по публикацията.

Авторите, предложили текст за публикация, следва да вземат рецензия от научния си ръководител съгласно приложената форма и да я донесат по възможност на срещата на 30 октомври.

10/17/18

Природни ресурси, климатични промени и влиянието им върху стопанството и историята

В периода 12-14.10.2018 г. в Боровец бе проведен интердисциплинарен семинар върху проблемите на климата, търсенето на баланс между възобновяеми и невъзобновяеми ресурси, рисковете и възможностите пред човешкото общество в контекста на промените в средата. Доклади изнесоха преподаватели и докторанти на Геолого-географския факултет, Физическия и Историческия факултет. Участниците получиха възможност да разширят погледа си върху темите на своя изследователския интерес чрез дискусия със свои колеги от различни научни полета. Представените текстове разгледаха теми като значението на водните ресурси в трансграничните проблеми на Сирия, геоморфоложките промени в планините на фона на климатичните промени, историческите наводнения в България, сведенията за климата в историческите извори и др.


10/5/18

Intellectual Islam - Tradition and Current Affairs

Д-р Тамара Албертини, University of Hawaii, гост-лектор на Софийски университет "Св. Климент Охридски" организира курс лекции, посветени на интелектуалния ислям. Участието е безплатно. Можете да се запишете в срок до 25 октомври в приложената форма.

Записаните ще бъдат допълнително уведомени по ел. поща за времето и мястото на провеждане.

10/2/18

Втора национална докторантска конференция по социология - 22 март 2019г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (домакин), Институт за изследване на обществата и знанието, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет за национално и световно стопанство и Югозападен университет „Неофит Рилски“ организират Втора национална докторантска конференция по социология, която ще се проведе на 22 март 2019г. в гр.София.

Повече информация за докторантската конференция може да откриете тук, както и на фейсбук страницата на специалност Социология, СУ

Краен срок за изпращане на кандидатури: 15 ноември 2018г.

Обучение: Курсове през зимния семестър на 2018-2019 г.

Започва записването в курсовете, обявени за зимния семестър на учебната 2018-2019 г., които ще се финансират по линия на Докторантски център "Св. Климент Охридски".


Курсовете са отворени към докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и преподаватели в Софийски университет.

Докторантите следва да се регистрират в системата moodle на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=889

Всички останали желаещи могат да направят заявката си в приложената форма.

За допълнителна информация потърсете титулярите на курсовете по факултети.