С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

11/28/18

Покана за участие - Докторантска конференция, Февруари 2019 г.

В рамките на работен пакет "Открита наука" Докторантски център "Св. Климент Охридски" започва набирането на кандидати за участие във Втората обща докторантска конференция „Млади изследователи“, която ще се проведе на 20 февруари 2019 г. 

Желаещите могат да се включат в събитието с представяне на доклади, постери (включително и електронни) в обхвата на своя изследователски интерес.

Участниците ще получат допълнителна възможност за работа върху оформлението на работите си в рамките докторантски курсове.

Допустими кандидати: студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски".

Крайният срок за подаване на заявките е 10.01.2019г.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани до 15 януари 2019г. по електронна поща.

Заявките за участие се подават съгласно приложената форма:


Scientific Conference Organized by the Doctoral Centre, February 2019 - Invitation to participate

Within the framework of Work Package “Open Science” Doctoral Center “St Kliment Ohridski” launches the application procedure for a scientific conference that will take place on 20 February 2019. Doctoral Center will publish the papers presented by the panelists in print and in e-publication.

We encourage participation with papers, posters and e-posters.

The participants will have access to additional specialized training for the preparation of the scientific publication.

Eligible participants: students, PhD Students, young researchers and teaching staff from Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Deadline for application: 10.01.2019

Candidates approved will be notified via e-mail by Jan. 15, 2019.

Submit your application here:

Конференции на International Academic Institute (IAI) - Виена, Австрия - 20 март 2019

International Academic Institute (IAI) организира две конференции, които ще се проведат в Университета на Виена, Австрия на 20 март 2019г. - Education & Social Sciences Conference и Business & Economics Conference

Крайният срок за кандидатстване е 5 март 2019г.

Повече информация за конференциите може да откриете на сайта на института - www.ia-institute.com

Възможност за конференция: Европейски политики и миграция - Краков, Полша - 08.02.2019

Представяме на Вашето внимание възможност за участие в конференция на тема European Politics and Migration: Actors, Discourses and Practices, Краков, Полша, 8 февруари 2019г.
Конференцията е отворена за студенти и докторанти. Крайният срок за кандидатстване е 21 декември 2018г. За повече информация - тук

11/21/18

Покана за участие в международен семинар: Съвременни тенденции в централноевропейските изследвания на модерната история, политика и култура

Събитието ще се проведе в гр. Оломуц, Чехия в периода 29 – 31 May, 2019. То е организирано от мрежата CEEPUS CIII-CZ-0029 и департамента по история, факултет по изкуствата на Университета в Оломуц. Неговата цел е да насърчи комуникацията между студенти в магистърски програми и докторанти, които споделят общи научни интереси.

Българските участници могат да кандидатстват за 3 стипендии в размер на 3000 CZK, с които да покрият разходите си за престоя в Чешката република.

Кандидатстването се извършва чрез подаване на мотивационно писмо (до 200 думи) и автобиография (включете описание на академичния си път), които трябва да бъдат изпратени до 30 ноември 2018 г. на следните адреси:

radmila.svarickova@upol.cz

и

phdsu@admin.uni-sofia.bg

Докторантски програми на Европейския институт във Флоренция

Европейският Университетски Институт във Флоренция (European University Institute) предлага финансирани за четири години докторантски програми в хуманитарните науки (Право, Икономика, История, Политически и социални науки). Институтът осигурява стипендии за академичната година, която започва през септември 2019. Срокът за кандидатстване е 31-ви януари 2019.

На 26-ти ноември, от 18:00 в зала 243 на Ректората ще се проведе презентация за докторантските програми на EUI, след която ще може да зададете своите въпроси и да получите допълнителна информация за процеса на кандидатстване и условията за прием.

Място:
Зала 243, Ректорат на СУ
Булевард Цар Освободител 15,
София 1504

Час: 18:00

Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/337114190412617/

За допълнителни въпроси, пишете на julia.rone@eui.eu / hedda.langeby@eui.eu

11/13/18

Академично предприемачество чрез европейско финансиране ІІ

В периода 10-14 декември 2018 г. в сградата на Ректората Мирко Варано, консултант по проекти, подкрепени от програма Еразъм+ ще проведе специализиран обучителен семинар на тема „Академично предприемачество чрез ефективно използване на европейско финансиране ІІ“.

Курсът е насочен към нуждите на академичния състав, но и към всеки изследовател (докторант, пост-докторант, специализант), който има желание да развие уменията си за подготовка на проектни предложения по поканите на Еразъм+.

В дневния ред на събитието са предвидени теми, свързани с преглед на наличните финансови източници за подкрепа на международно академично сътрудничество. Внимание ще бъде отделено на уменията и инструментите за едно успешно кандидатстване. Лекторът е планирал време за практически занятия и индивидуални консултации по въпроси, поставени от обучаемите.

Предварителна регистрация за участие можете да направите тук.

Вижте програмата на курса.

11/7/18

Научна визита на докторанти и постдокторанти от Факултета по педагогика в Tomas Bata University, гр.Злин, Чешка република


От 08.10. до 13.10.2018г. беше осъществена научна визита на докторанти и постдокторанти - асистенти от СУ „Св. Кл. Охридски“ в Tomas Bata University, гр.Злин, Чешка република. Научната визита бе реализирана в рамките на Проект BG05M2OP001-2.009-0013 Докторантски център "Св.Климент Охридски", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В рамките на научната визита бяха осъществени срещи с преподаватели (Prof. Dr. Habil Adriana Viegerova, Deputy Dean of the Faculty of Humanities, Tomas Bata University, PhD doc. Paed Dr. Jana Majerčíková, PhD, PhDr. Roman Božik, Ph.D.,Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D., prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.), докторанти и студенти в Tomas Bata University.


Беше предоставена възможност да се посетят детска градина и училище, които са базови структури на Tomas Bata University.

Осъществените дискусии, възможността да се ползва богатия библиотечен фонд на университетската библиотека, тематичните работилници с водещи преподаватели създадоха предпоставки за усъвършенстване научната подготовка на докторантите и постдокторантите - асистентите от СУ „Св. Климент Охридски“.

Беше организирана и осъществена и кръгла маса на тема: „Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности на учениците в началния етап на основната степен на образование през погледа на техните родители и учители“. Докторантите и асистентите от Софийския университет представиха своите презентации в рамките на кръглата маса – пред преподаватели, студенти и докторанти от Tomas Bata University, Zlin, Czech Republic, както следва:

- Daniela Racheva, Phd - Folklore as Мeans of Inclusion of Ethnic Minority Children

- Desislava Petrova, Phd Student – Communicative competencies of the pupils through the eyes of the parents

- Daniel Polihronov, Phd Student – Level of formation of the pedagogical competencies of the teachers for literacy in a multicultural environment

- Yordanka Nikolova, Phd – Children’s rights through the eyes of pedagogues students

Дискусията след представянето на презентациите беше показателна за проявения от домакините интерес към избраната проблематика и споделените резултати от проведените изследвания.

Екипът, осъществил научната визита в Чехия, посети и Масариковия университет в Бърно, Чехия и проведе разговори с декана на Философския факултет проф. Милан Пол и с преподаватели от Факултета по педагогика.

11/6/18

Стипендиантска програма на Немската федерална фондация за околна среда

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание възможност за стипендия, отпускана от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

Програмата осигурява стипендии за наскоро завършили специалисти (вкл. и настоящи докторанти) за работен стаж в Германия в областта на околната среда (в най-широкия смисъл). Специалисти от всички специалности могат да кандидатстват, стига да имат желание да се развиват в тази област.

Краен срок за кандидатстване: 12 декември 2018г.

За повече информация: тук

DBU - английски език
DBU - немски език

координатор на програмата за България - Ваня Рътарова - vratarova@yahoo.co.uk

11/2/18

Семинар "Православието в европейската традиция"

На 5-7.11.2018 г. в зала 1 на Ректората на СУ ще се състои първата част на семинар на тема "Православието в европейската традиция". Той е част от дейността на Докторантския център на университета и се провежда в сътрудничество с международната академична мрежа Pax Byzantino-Slava. Мрежата обхваща 29 института и изследователски центрове от 13 държави (основно страни-членки на ЕС). В семинара ще изнесат лекции учени от Италия, Полша, Сърбия, Гърция, Грузия и България. Предвижда се той да има втора сесия през пролетта на 2019 г. Участието на докторанти в семинара е акредитирано с 5 кредита. 

Вижте програмата на събитието.